Multicentrum

MultiCentrum to nowoczesny, skomputeryzowany ośrodek edukacyjny, w którym nauka odbywa się poprzez zabawę. W pięciu pracowniach odbywają się zróżnicowane zajęcia dla dzieci i młodzieży.

W pełni skomputeryzowane mini laboratoria w module MultiScience prezentują i pomagają zrozumieć trudne zjawiska z zakresu nauk przyrodniczych. Pracownia techniczna MultiTech prezentuje w przystępny sposób nowoczesne urządzenia i technologie wykorzystywane we współczesnym przemyśle. Pozwala poznać podstawy robotyki, logiki i programowania CNC. Moduł MultiMusic wprowadza uczestników zajęć w świat muzyki i pozwala kreować własne utwory muzyczne. MultiArts jest pracownią grafiki komputerowej, w której dzieci i młodzież poznają współczesne narzędzia do rysowania, tworzenia grafik oraz edycji zdjęć. Dla najmłodszych odwiedzających przeznaczony jest moduł MultiKid, w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę na zajęciach zbliżonych do przedszkolnych, jednak wzbogaconych o elemnty pracy z komputerem.

MultiCentrum pracuje w dwóch podstawowych trybach:

Zajęcia dla szkół

W godzinach pracy szkół (od 9:00 do ok. 15:00) odbywają się zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych (klasy, świetlice, grupy przedszkolne). Termin, czas trwania i temat zajęć są ustalane indywidualnie z opiekunem grupy telefonicznie (zazwyczaj z dwu- lub trzytygodniowym wyprzedzeniem). Maksymalna liczebność grupy to 30 osób, które na miejscu dzielimy na 3 grupy po maks. 10 osób. Każda grupa realizuje trzy wybrane tematy.

Przykładowa organizacja zajęć dla klasy to zajęcia trwające 1,5h, podczas których każda z 10-osobowych grup po kolei realizuje każdy z 30-minutowych bloków tematycznych (np. MultiArt, MultiMusic, LogiKit).

Zajęcia indywidualne

W godzinach popołudniowych odbywają się zorganizowane zajęcia tematyczne. Większość zajęć odbywa się w dwumiesięcznych cyklach po 8 zajęć raz w tygodniu. Na zajęcia obowiązują zapisy indywidualne, a o przyjęciu na wybrane zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie zajęcia z naszej oferty są bezpłatne