Programy wspierające rozwój i komunikację

E-pracownia wyposażona jest także w oprogramowanie wspierające szeroką gamę funkcji poznawczych, czytania i pisania oraz stymulacji umysłowej dla dzieci i dorosłych.

Zabawy logopedyczne
– oprogramowanie wspierające rozwój mowy. Dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wadami wymowy. Zakres merytoryczny programu składa się z materiału obrazkowego, słownego i wyrazowego.

Play Attention
–  oprogramowanie do wspierania terapii zaburzeń uwagi oraz innych deficytów funkcji poznawczych. Umożliwia użytkownikowi sterowanie grami komputerowymi za pomocą koncentracji. Jest to system wykorzystujący zapis fal mózgowych do wspierania terapii zaburzeń uwagi oraz deficytów funkcji poznawczych. Wykorzystywane w terapii urządzenie Body Wave monitoruje fale mózgowe. Zalecany przede wszystkim dla dzieci z ADHD. Może również służyć dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym do ćwiczenia funkcji poznawczych. Play Attention pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności koncentracji, daje możliwość kontroli nad procesami uwagi oraz doskonali pamięć krótkotrwałą. Użytkownik wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych. Zaopatrzony jest w opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują poziom koncentracji uwagi oraz procesy poznawcze i myślowe. Informacje te są przesyłane do modułu połączonego z komputerem tak, że gracz może od razu zobaczyć jakie robi postępy. Również terapeuta czy rodzic mogą na bieżąco monitorować proces terapii.

Cognitomniac
oprogramowanie do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno – motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej i pracy z dzieckiem.  Oprogramowanie zawierające 10 gier stymulujących funkcje poznawcze. Z powodzeniem może być stosowany dla dzieci i młodzieży szkolnej, osób dorosłych wymagających terapii – z ADHD, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju umiejętności szkolnych. Może również służyć jako wspomaganie rozwoju osób bez zaburzeń. Odpowiednio skonfigurowane gry umożliwiają ćwiczenie uwagi, pamięci, funkcji wzrokowo – przestrzennych, wspomagają myślenie, rozwój języka oraz nabywanie wielu innych kompetencji.