Osoby niewidome

Osoby niewidome mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na swobodne poruszanie się w środowisku Windows jak i w Internecie oraz ze specjalistycznych urządzeń pozwalających na transkrypcję druku w formie papierowej na druk brajlowski – WindowEyes przy wykorzystaniu syntezatora mowy przetwarza informacje pokazujące się na monitorze komputera, nawiguje po stronach internetowych oraz po programach tekstowych.

Stanowiska dla osób niewidomych są ponadto wyposażone w notatnik brajlowski i linijkę brajlowską. Urządzenie te pozwalają na transkrypcje dowolnego dokumentu tekstowego na język brajla, wysyłanie oraz odbieranie wiadomości e mail, przeglądanie stron internetowych, słuchanie muzyki oraz radia, obliczanie równań matematycznych, prowadzenie kalendarza, tworzenie listy kontaktów, kopiowanie, przenoszenie oraz usuwanie plików. Notatnik, jako urządzenie peryferyjne może zostać wykorzystane przy pracy z komputerem lub samodzielnie.

W pracowni dostępna jest także drukarka brajlowska, która umożliwia wykonywanie wydruków brajlowskich i czarnodrukowych.

Auto Lektor
pozwala m.in. na czytanie dokumentów drukowanych tj.: faktury, rachunki, pisma urzędowe, gazety, czasopisma, ulotki, książki i inne publikacje w formie drukowanej na papierze. Przy pomocy Auto Lektora możliwe jest także odczytanie informacji zawartych na stronach internetowych, korzystanie z poczty elektronicznej lub szybki dostęp do wybranych informacji, dzięki kanałom RSS.

BookSense
pozwala na dostęp do specjalnie przygotowanych książek DAISY, innych książek audio, tekstowych, podręczników szkolnych. Ponadto posiada funkcje nagrywania i odtwarzania informacji głosowych, odtwarzania plików tekstowych tj. gazety, specjalistyczne czasopisma, książki udostępnione w tej formie.