Alternatywne formy komunikacji

W e-pracowni osoby wymagające alternatywnej formy komunikacji mają możliwość skorzystania z różnych rodzajów edytorów tekstu, które pozwalają na tworzenie dokumentów tekstowych i graficznych, za pomocą symboli. Programy pozwalają na stworzenie interaktywnych, komputerowych tablic komunikacyjnych. Natomiast urządzenia peryferyjne pozwalają na sterowanie komputerem i poruszanie się po tablicach przy wykorzystaniu włączników czułych na dotyk, ruchy gałek ocznych, ruchy powiek, ruchy głowy, ust czy mimiki twarzy.

W e-pracowni znajdują się także programy ułatwiające komunikację oraz służące do nauki i doskonalenia czytania i pisania zarówno u osób z dużymi dysfunkcjami komunikacyjnymi jak i wadami wymowy.

GoTalk Express 32
komunikator dla osób niemówiących, umożliwiający nagranie wielu komunikatów i zapisaniu ich w formie nakładek z opisami graficznymi komunikatów. Ten przenośny i wytrzymały komunikator umożliwia nagrywanie i odtwarzanie do 160 wiadomości.

SymWord Premium
– oprogramowanie SymWord to mówiący edytor tekstu dla osób wymagających alternatywnej komunikacji. Umożliwia tworzenie zarówno dokumentów tekstowych jak i graficznych. Graficzne dokumenty tworzone są za pomocą symboli lub grafik wybranych przez użytkownika. Program pozwala na obsługę komputera za pomocą myszy, klawiatury oraz zewnętrznych przycisków (posiada tryb skanowania pól planszy). Program może być także świetnym narzędziem edukacyjnym, komunikatorem (programem do komunikacji alternatywnej) i doskonałą zabawą.

Boardmaker Speaking Dynamically Pro
– oprogramowanie do tworzenia plansz komunikacyjnych, materiałów edukacyjnych z możliwością ich wydruku i wykorzystania bezpośrednio przy użyciu komputera.· Zawiera obszerną bazę ponad 4500 symboli PCS. Symbole mogą by stosowane w wersji kolorowej oraz czarnobiałej, w zależności od możliwości i potrzeb osoby, dla której będą przeznaczone. Program współpracuje z syntezatorem mowy. Dzięki funkcjom interaktywnym program może być wykorzystywany nie tylko jako narzędzie wspomagające komunikację, ale również do wspomagania nauki czytania, pisania, do tworzenia plansz edukacyjnych, zadaniowych.

SymWriter
– oprogramowanie wspierające czytanie i pisanie oraz komunikację alternatywną. Z SymWriter'a mogą korzystać: uczniowie i osoby dorosłe mające problemy z pisaniem i czytaniem, dzieci rozpoczynające przygodę z literaturą i pisaniem, uczniowie szkół specjalnych, osoby z trudnościami w uczeniu się, osoby niepełnosprawne, użytkownicy alternatywnej i wspomagającej komunikacji, nauczyciele do tworzenia tekstów i kart pracy popartych symbolami, terapeuci do tworzenia tablic komunikacyjnych z wykorzystaniem znaków. Program dostarczany jest z zestawem symboli Widgit Literacy Symbols (WLS).