E-pracownia

E-pracownia Warszawska w Mediatece START-META, która powstała w ramach projektu „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”, to multimedialna pracownia komputerowa dedykowana osobom wykluczonym cyfrowo. Składająca się z pięciu stanowisk pracownia oferuje oprogramowanie i oprzyrządowanie ułatwiające obsługę komputera osobom z wieloma rodzajami niepełnosprawności, w tym osobom niedowidzącym, niewidomym, niepełnosprawnym ruchowo czy intelektualnie. To miejsce, w którym przy pomocy najnowszych technologii, osoby mające problemy z komunikacją, mogą znaleźć rozwiązania dające im możliwość porozumiewania się ze światem zewnętrznym a co za tym idzie pełne funkcjonowanie w społeczeństwie.
E-pracownia czynna jest w godzinach pracy Mediateki.

Logotyp programu e-pracownia