Katalog Online

Wpisz słowo lub frazę
Pole do wyszukiwania
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania

Katalog online zawiera opisy zasobów bibliotek województwa mazowieckiego pracujących w systemie ALEPH, w tym dwóch Filii Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dz. Bielany m.st. Warszawy – Mediateki START-META oraz Czytelni Naukowej II.
Można go przeszukiwać dzięki opcji WYSZUKAJ W KATALOGU.

Po wpisaniu w pustym polu tytułu, bądź autora (wielkość liter nie ma znaczenia) i potwierdzeniu wyszukiwanej pozycji kliknięciem na słowa WYSZUKAJ W KATALOGU, należy sprawdzić, czy określona pozycja znajduje się w Mediatece START-META (Baza - Bielany) i czy znajduje się na półce. W tym celu należy kliknąć link SYGNATURA / GDZIE, znajdujący się po prawej stronie, w tym samym wierszu, co wyszukiwany tytuł.

Jeżeli poszukiwana pozycja znajduje się na półce w bibliotece pole TERMIN ZWROTU jest puste i nie można złożyć zamówienia.